‘EasyFix Solar. Supporting The Future’

Wie zijn wij?

EasyFix Solar levert constructies voor zonnesystemen die brandveilig zijn en bestand tot windkracht 12. Ze voldoen aan de eisen van de nieuwe NEN7250 en scope 12. De systemen zijn montagevriendelijk en bieden veel flexibiliteit in ontwerp. Zo zijn alle paneelafmetingen toepasbaar en kunnen panelen zowel in portrait als in landscape geplaatst worden, waarbij de panelen uitsluitend in de ‘sweet spot’ bevestigd worden en nooit op de hoeken.
De systemen hebben oog voor behoud van ecologie en landschappelijke inpassing.
Naast de genoemde systemen op deze website kunnen wij ook systemen voor specifieke toepassingen engineeren.